پنل کاربری
معرفی مجموعه ها
معرفی حوزه های علمیه
آمار سایت
    File engine/modules/prostats.php not found.

پایان نامه ‏های طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

 راهنمای نوشتن پایان نامه در لینک................

http://www.bentolhoda3.blogfa.com/post/42

 

 

پايان نامه ‏هاي طلاب مركز مديريت حوزه علميه قم

 

عنوان: عسر و حرج از ديدگاه قرآن كريم

دانش‏پژوه: عين الله شادي / استاد راهنما: آية الله معرفت / استاد داوران: حجة‏الاسلام والمسلمين حسيني بيان و حجة‏الاسلام والمسلمين آشتياني/ سطح: 3 / رشته: علوم قرآن / 196 ص / 1380.

 

اين تحقيق از سه فصل تشكيل شده كه در فصل اول آن مباحثي نظير عسرزدايي از نظام حقوقي خانواده، تحمل عسر براي حفظ دين و رابطه عسر با اعمال انسان بيان گرديده است. در فصل دوم طي دو بخش ابتدا ارتباط يسر با اراده خداوند و آن‏گاه ارتباط يسر با اعمال انسان بررسي شده است. فصل پاياني اين پژوهش به معاني حرج از نظر قرآن اختصاص دارد.

 

عنوان: الگوها و اسوه‏هاي جوانان در كتاب و سنت

دانش‏پژوه: محمد نادري شاهرودي / استاد راهنما: حجة‏الاسلام والمسلمين احمد عابدي / استاد داوران: حجة‏الاسلام والمسلمين خاتمي و حجة‏الاسلام والمسلمين نبوي / سطح: 4 / رشته: علوم قرآن / 260 ص / 1380.

 

رساله حاضر از دو بخش اصلي فراهم آمده كه بخش اول آن در پنج فصل مباحثي همانند: واژه‏شناسي جوان، معناي تربيت، روش‏ها و اهداف تربيتي در اسلام را مطرح كرده است. در بخش دوم كه حاوي پنج فصل است، الگوهاي اخلاقي، علمي و تربيتي معرفي و از پيامبران و پيروان، اسوه‏هاي ايثار، تعليم و تربيت و الگوهايي از زنان تاريخ ياد شده است.

 

عنوان: صلاة الجمعة

دانش‏پژوه: منصور مظاهري / استاد راهنما: حجة‏الاسلام والمسلمين نيازي / استاد داوران: حجة‏الاسلام والمسلمين حسيني بيان و حجة‏الاسلام والمسلمين نكونام / سطح: 3 / رشته: فقه/ 132 ص / 1380.

 

برخي مباحث اين رساله كه به زبان عربي تدوين يافته، از اين قرار است:

 

الإستدلال بالآية الشريفة لحكم صلوة الجمعة و تحليل مفادها بالدقة؛ الإستدلال بالأخبار لحكم صلوة الجمعة و حصرها في طوائف أربعة؛ بيان ما هو مقتضي الأصل في حكم صلوة الجمعة مع صرف النظر عن الادلة اللفظية؛ الشرائط لصلوة الجمعة؛ الامور المشترطة في المكلّف؛ البيع وقت النداء غير محرّم تكليفا و لا وضعا و... .

 

عنوان: نظريه شناخت در فلسفه اسلامي

دانش‏پژوه: حسن قاسميان / استاد راهنما: حجة‏الاسلام والمسلمين نعمت‏اللّه‏ يوسفيان / استاد داوران: حجة‏الاسلام والمسلمين معلمي و حجة‏الاسلام والمسلمين غرويان/ سطح: 3 / رشته: فلسفه / 152 ص / 1380.

 

تحقيق حاضر در بردارنده شش فصل است كه تعريف، اهميت و تاريخچه شناخت در فلسفه اسلامي و غربي موضوع نخستين فصل آن است. در فصل دوم كه «امكان شناخت» نام دارد مكتب انكار و يقين بررسي شده و در فصل سوم «ابزار شناخت» شامل حس، عقل و قلب ارائه گرديده است. «منابع شناخت» شامل طبيعت، تاريخ، نفس انسان و وحي در فصل چهارم بيان گرديده و آفات حسّي، عقلي و قلبي شناخت موضوع فصل پنجم است. آخرين فصل «معيار شناخت» را بازكاويده است.

 

پايان‏نامه‏هاي طلاب مؤسسه آموزشي ـ پژوهشي امام خميني(ره)

عنوان: بيع پولي

دانش‏پژوه: سيدمحمدباقر آقاميرمحمدعلي / استاد راهنما: دكتر پرويز داودي / استاد مشاور: حجة‏الاسلام والمسلمين حسن نظري / سطح: كارشناسي ارشد / رشته: الهيات و معارف اسلامي / 105 ص / بهار 1381.

 

عناوين فصل‏هاي پنج‏گانه اين جُستار به ترتيب عبارت‏اند از: كليات، چيستي مال و مالكيت، مصاديق پول، روابط حقوقي مبادلات و احكام مترتب بر نتيجه نظريه. پژوهنده در بيان مصاديق پول، از كالاي پولي و پول كالايي، كاغذي، تحريري، كارتي و ديجيتالي نام برده و آن‏گاه در فصلي ديگر، محدوده روابط حقوقي مبادلات مالي، ساختار حقوقي قرارداد قرض و نظريه نهايي درباره بيع پولي را بر كاويده است.

 

عنوان: بررسي ويژگي‏هاي عمده جامعه جهاني در حكومت فراگير حضرت مهدي(عج) (در قرآن و سنت)

دانش‏پژوه: مهدي همتي / استاد راهنما: حجة‏الاسلام والمسلمين اكبر ميرسپاه / استاد مشاور: حجة‏الاسلام والمسلمين نجم الدين طبسي / سطح: كارشناسي ارشد / رشته: الهيات و معارف اسلامي / 159 ص / 1380.

 

اين پژوهش داراي سه بخش و چندين فصل است كه در بخش نخست طي دو فصل، مفاهيم و مباني نظري بررسي شده است. بخش دوم كه «بررسي و تحليل يافته‏ها» نام گرفته، در پنج فصل ويژگي‏هاي اعتقادي، اقتصادي، فرهنگي، قضايي و امنيتي جامعه جهاني در حكومت فراگير مهدوي را بررسيده است. بخش سوم به نتيجه‏گيري مطالب پرداخته است.

 

عنوان: سرنوشت از ديدگاه قرآن و نهج‏البلاغه

دانش‏پژوه: ابوالقاسم ولي‏زاده / استاد راهنما: حجة‏الاسلام والمسلمين ميرسپاه / استاد مشاور: حجة‏الاسلام والمسلمين عسگري سليماني / سطح: كارشناسي ارشد / رشته: الهيات و معارف اسلامي / 124 ص / 1380.

 

پاره‏اي از سرفصل‏هاي اين كاوش عبارت‏اند از: تبيين مسأله سرنوشت از ديدگاه قرآن و نهج‏البلاغه، راز تشويق و تحذير در قضا و قدر، اقسام سرنوشت، رابطه سرنوشت با جبر و اختيار، نقش افعال اختياري در تغيير سرنوشت، سرنوشت و مسأله بداء، نقش سعادت و شقاوت ذاتي در سرنوشت، علم ازلي الهي به سرنوشت انسان‏ها.

 

عنوان: انحرافات و آسيب‏هاي اجتماعي از ديدگاه قرآن

دانش‏پژوه: نصر اللّه‏ آقاجاني / استاد راهنما: دكتر رحمت اللّه‏ صديق سروستاني / استاد مشاور: حجة‏الاسلام والمسلمين محمود رجبي / سطح: كارشناسي ارشد / رشته: جامعه‏شناسي / 275 / بهار 1381.

 

اين تحقيق كه روي‏كردي تفسيري به آسيب‏هاي اجتماعي دارد، داراي دوبخش است: ارتباط هنجارها با ارزش‏ها و عقايد، تعريف كجروي و نگرش جوامع، مكاتب و انديشمندان به انحرافات اجتماعي و پاره‏اي مباحث بخش نخست است. در بخش دوم انواع انحرافات اجتماعي از ديدگاه قرآن و شيوه‏هاي پيش‏گيري و درمان آن‏ها از نگاه قرآن (شامل: تعليم و تربيت، الگوهاي اجتماعي، امر به معروف و نهي از منكر و سيستم مجازات اسلامي) بررسي شده است.

 

عنوان: تحليل جامعه‏شناختي شكل‏گيري شيعه در صدر اسلام

دانش‏پژوه: حسن غفاري فر / استاد راهنما: دكتر عماد افروغ / استاد مشاور: حجة‏الاسلام والمسلمين محمدهادي يوسفي غروي / سطح: كارشناسي ارشد / رشته: جامعه‏شناسي / 204 ص / بهار 1381.

 

اين رساله داراي چهار فصل است كه در فصل اول و دوم كليات و روش تحقيق بررسي شده است. فصل سوم طي چهار بخش، به مباحثي همانند: آغاز شكل‏گيري گروه‏بندي جديد، تشكيل دولت شهر اسلامي مدينه، رهبري شيعه و معرفي رهبران و برخي نخبگان گروه غير شيعه پرداخته است. فصل چهارم نتيجه‏گيري مطالب است.

 

عنوان: بررسي تحولات سياسي ـ اجتماعي ناشي از حكومت امام علي(ع) در مقايسه با حكومت خلفا

دانش‏پژوه: جمعه‏خان محمدي / استاد راهنما: حجة‏الاسلام والمسلمين دكتر محمود تقي‏زاده داوري / استاد مشاور: حجة‏الاسلام والمسلمين دكتر محسن الويري / سطح: كارشناسي ارشد / رشته: جامعه‏شناسي / 274 ص / بهار 1381.

 

كاوش حاضر داراي پيشگفتار و هفت فصل است. در فصل اول و دوم مفاهيم و آن گاه چارچوب نظري تحقيق بيان شده است. فصل سوم و چهارم عمل‏كرد خلفا را در توزيع ثروت و قدرت با حضرت علي(ع) مقايسه كرده و در فصل پنجم و ششم ساختارهاي اجتماعي نامتوازن حكومت خلفا و آن گاه ساختارهاي اجتماعي متوازن دوران امام علي(ع) را بررسيده است. سرانجام در فصل هفتم به جمع‏بندي مطالب پرداخته است.

 

عنوان: نقش رفتارهاي عاطفي در تربيت اسلامي كودكان و نوجوانان از ديدگاه قرآن و سنت

دانش‏پژوه: محمدحسن مطيعي / استاد راهنما: دكتر عزت الله نادري / استاد مشاور: سركار خانم دكتر مريم سيف نراقي / سطح: كارشناسي ارشد / رشته: علوم تربيتي / 156 ص / 1380.

 

اين پژوهش داراي پنج فصل است كه در فصل اول و دوم آن كليات تحقيق و پاره‏اي ويژگي‏هاي تربيت اسلامي بيان گرديده است. فصل سوم عوامل مؤثر در انگيزش انسان را بررسيده و فصل چهارم زمينه‏هاي عملي تربيت اسلامي را شرح داده است و آن گاه نقش هم‏آهنگ خانه، مدرسه و جامعه را در تربيت مطرح ساخته است. نتايج اين تحقيق در فصل پنجم بيان شده است.

 

پايان‏نامه‏هاي دانشگاه علوم اسلامي رضوي

عنوان: تصحيح «عون اخوان الصفا في تلخيص الهيات الشفا» اثر فاضل هندي

دانش‏پژوه: محمد قربان‏نيا ميرك محله / استاد راهنما: دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني / استاد مشاور: حجة‏الاسلام والمسلمين دكتر محمود يزدي مطلق (فاضل)/ سطح: كارشناسي ارشد / رشته: فلسفه و كلام اسلامي / 304 ص / 1380.

 

پژوهنده در مقدمه‏اي كه بر احياي اثر ياد شده نگاشته، نخست احوالات ابن سينا را شرح داده و آن گاه به معرفي بهاء الدين محمد اصفهاني مشهور به فاضل هندي پرداخته است. وي در ادامه، متن كتاب را كه به زبان عربي مي‏باشد، تصحيح كرده است. اين كتاب مباحث فلسفه اولي را در ده مقاله شرح داده است.

 

عنوان: تصحيح «قوي النفس» تأليف مولا حمزه گيلاني

دانش‏پژوه: علي قرباني / استاد راهنما: دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني / استاد مشاور: حجة‏الاسلام والمسلمين دكتر محمود يزدي مطلق (فاضل) / سطح: كارشناسي ارشد / رشته: فلسفه و كلام اسلامي / 228 ص / 1380.

 

رساله حاضر، تحقيق و تصحيح كتاب قوي النفس اثر مولا حمزه گيلاني است. مصحح در مقدمه به شرح حال مؤلف، روان‏شناسي جديد و قديم، تعريف لغوي ـ اصطلاحي مفاهيم و پاره‏اي مباحث ديگر اشاره كرده و در ادامه، متن كتاب را در قالب 29 فصل تحقيق و تصحيح كرده است. كتاب قوي النفس كه به زبان عربي است، قواي نفس نباتي، نفس حيواني و نفس ناطقه انساني را به تفصيل بررسيده است.

 

عنوان: معرفت نفس در سير و سلوك الي اللّه‏

دانش‏پژوه: سيدرضا يوسفي / استاد راهنما: حجة‏الاسلام والمسلمين صادق لاريجاني / استاد مشاور: حجة‏الاسلام والمسلمين فياض صابري / سطح: كارشناسي ارشد / رشته: فلسفه و كلام اسلامي / 180 ص / 1380.

 

جُستار حاضر داراي سه بخش است كه بخش نخست آن، كليات تحقيق را بررسيده است. در بخش دوم، مباحث «معرفت نظري نفس» دنبال شده كه جوهر انسان، تجرد نفس، حدوث نفس، ارتباط نفس با بدن، بقاي نفس و نفس و عوالم سه‏گانه پاره‏اي مباحث آن است. بخش سوم «معرفت شهودي نفس» را با بيان كلياتي از سلوك عملي، قلب، سير و سلوك عملي و فكر عرفاني و شهود شرح داده است.

 

عنوان: اعتياد به مواد مخدر؛ جرم‏انگاري يا جرم‏زدايي در حقوق كيفري ايران

دانش‏پژوه: محمدحسن حيدرآبادي / استادان راهنما: دكتر علي نجفي ابرندآبادي و دكتر جعفر كوشا / استاد مشاور: دكتر عباس شيخ‏الاسلامي / سطح: كارشناسي ارشد / رشته: حقوق جزا و جرم‏شناسي / 261 ص / 1380.

 

پژوهش حاضر از پيشگفتار و دو فصل اصلي پديد آمده است. در نخستين فصل كه جرم‏انگاري اعتياد نام گرفته، طي سه بخش، مفهوم، مباني، ديدگاه‏ها، مكاتب جرم‏انگاري اعتياد و جرم‏انگاري در حقوق موضوعه و كيفري بررسي شده است. دومين فصل، مباحث جرم‏زدايي از اعتياد را در دو بخش پي گرفته است؛ اين دو بخش، جرم‏زدايي در اسلام، حقوق عرفي و كيفري را تبيين كرده است.

 

پايان‏نامه‏هاي دانشكده اصول دين

عنوان: بهشتيان، روش‏ها، منش‏ها، ويژگي‏ها

دانش‏پژوه: عظيمه عزيزي ابرقويي / استاد راهنما: حجة‏الاسلام والمسلمين محمدعلي مهدوي راد / استاد مشاور: حجة‏الاسلام والمسلمين احمد عابدي / سطح: كارشناسي ارشد / رشته: علوم قرآن و حديث / 192 ص / 1380.

 

پژوهنده در اين جستار طي پنج فصل به بررسي اسامي بهشت در قرآن، ويژگي‏هاي اعتقادي اهل بهشت و خصوصيّات و رفتارهاي فردي ـ اجتماعي بهشتيان پرداخته است. وي در پايان به اين نتيجه دست يازيده كه ايمان به پروردگار و عمل صالح از اساسي‏ترين عوامل ورود به بهشت است.

 

عنوان: جايگاه اخلاق در صحيفه كامله سجاديه

دانش‏پژوه: پري سيما اقتصادي‏فر / استاد راهنما: آية الله محمدهادي معرفت / استاد مشاور: حجة‏الاسلام محمد شريفاني/ سطح: كارشناسي ارشد / رشته: علوم قرآن و حديث / 230 ص / 1380.

 

اين پژوهش داراي مقدمه و سه فصل است. در مقدمه آن سند، ترجمه و شروح صحيفه بررسي شده و در فصل اول مفهوم اخلاق، تفاوت اخلاق الهي با اخلاق انساني؛ مطلق يا نسبي بودن اخلاق، و... بيان گرديده است. مؤلف در فصل دوم جلوه‏هايي از «معالي الأخلاق در صحيفه سجاديه» همانند توبه، توكل، شكر و ياد مرگ را بررسيده و در فصل سوم گزيده‏اي از «شكاسة الأخلاق در صحيفه سجاديه» هم‏چون حب دنيا، ريا، عجب و آفات زبان را بركاويده است.

 

عنوان: امام علي(ع) و احياي فرهنگ قرآن

دانش‏پژوه: فاطمه الهي / استاد راهنما: دكتر فتح الله نجارزاده / استاد مشاور: حجة‏الاسلام والمسلمين محمدعلي مهدوي راد / سطح: كارشناسي ارشد / رشته: علوم قرآن و حديث / 260 ص / 1380.

 

اين تحقيق در سه بخش سامان يافته كه بخش اول آن كليات، ضرورت، پرسش‏ها و اهداف پژوهش را بررسيده است. در بخش دوم شاخص‏هاي اصلي فرهنگ قرآن، تلاش‏هاي پيامبر اكرم(ص) در ابقاي امت بر فرهنگ وحي و افول تدريجي فرهنگ قرآن پس از رحلت رسول خدا(ص) بيان گرديده و بخش پاياني شايستگي‏هاي امام علي(ع) در احياي فرهنگ قرآن و سيره گفتاري و حكومتي آن حضرت را در احياي فرهنگ قرآن روشن ساخته است.

 

عنوان: بازشناسي خوارج

دانش‏پژوه: اصغر كريمي ركن‏آبادي / استاد راهنما: حجة‏الاسلام والمسلمين محمدعلي مهدوي راد / استاد مشاور: حجة‏الاسلام والمسلمين احمد عابدي / سطح: كارشناسي ارشد / رشته: علوم قرآن و حديث / 341 ص / 1380.

 

پژوهش حاضر طي پنج بخش، با ارائه مباحثي از قبيل: ريشه‏هاي تاريخي جريان خوارج، عوامل و عناصر شكل‏گيري شخصيت خوارج، فرقه‏هاي خوارج و اصول مشترك آنان، انديشه‏هاي «اباضيه» تنها گروه بازمانده خوارج و ديدگاه امام علي(ع) درباره اين گروه به بازشناسي خوارج پرداخته است.

 

عنوان: مسجد در جامعه اسلامي از ديدگاه آيات و روايات

دانش‏پژوه: ثريا اميري / استاد راهنما: حجة‏الاسلام والمسلمين مهدي مهريزي / استاد مشاور: حجة‏الاسلام والمسلمين احمد عابدي / سطح: كارشناسي ارشد / رشته: علوم قرآن و حديث / 221 ص / 1380.

 

كاوش حاضر داراي پنج بخش است كه در بخش نخست آن از اهميت، معنا، مترادفات و متعلقات مسجد و اولين مسجد مسلمانان و مساجد پيش از اسلام سخن به ميان آمده است. در بخش‏هاي دوم تا پنجم به ترتيب، نقش فرهنگي ـ آموزشي مسجد، نقش سياسي ـ اجتماعي مسجد، آداب مسجد و آسيب‏شناسي مساجد بررسي شده است.

 

پايان‏نامه‏هاي طلاب مركز تربيت مدرس دانشگاه قم

عنوان: فلسفه عشق از منظر ابن سينا و ملاّصدرا

دانش‏پژوه: محمدحسين خليلي / استاد راهنما: حجة‏الاسلام والمسلمين دكتر احمد عابدي / استاد مشاور: حجة‏الاسلام والمسلمين دكتر ذبيحي/ سطح: كارشناسي ارشد / رشته: الهيات و معارف اسلامي / 282 ص / 1380.

 

پديدآورنده، تحقيق خود را بر شش بخش و چندين فصل بنا نهاده است كه عناوين بخش‏ها و فصول مهم آن از اين قرار است: كليات، سريان عشق در تمام هويات (مدبره و غير مدبره)، عشق در بسائط سه‏گانه (هيولا، صورت و عَرَض)، عشق نباتي، عشق حيواني و عشق انساني (مجازي و حقيقي). وي در هر بخش يا فصلي، مباحث مربوط را به تفصيل بررسيده است.

 

عنوان: انتظار ما از دين

دانش‏پژوه: جواد ستاري‏وند / استاد راهنما: دكتر محسن جوادي / استاد مشاور: حجة‏الاسلام دكتر محمدامين احمدي / سطح: كارشناسي ارشد / رشته: الهيات و معارف اسلامي / 143 ص / 1380.

 

اين پژوهش در چهار بخش تدوين يافته كه پس از طرح كليات در بخش نخست، قلمرو تأثير انتظارات ما بر فهم ديني در بخش دوم آن بررسي شده است. تأثير مباني كلامي، معرفت شناختي و فلسفي در معرفت ديني، هرمنوتيك و تأثير انتظارات ما بر فهم دين پاره‏اي ديگر از مباحث اين بخش است. بخش سوم صدف و گوهر دين و حداقلي و حداكثري بودن آن را بررسيده و بخش پاياني نيازهاي اساسي ما را به دين، نشان داده است.

 

عنوان: وظايف حكومت اسلامي در قبال دين و اعتقادات مردم

دانش‏پژوه: محمدجواد ابوالقاسمي / استاد راهنما: حجة‏الاسلام والمسلمين دكتر محقق داماد / استاد مشاور: حجة‏الاسلام والمسلمين دكتر فيرحي / سطح: كارشناسي ارشد / رشته: الهيات و معارف اسلامي / 159 ص / 1380.

 

كاوش حاضر داراي سه فصل است كه در فصل اول و دوم آن ويژگي‏ها و وظايف حكومت اسلامي بيان گرديده است و فصل سوم به جمع‏بندي و نتايج تحقيق اختصاص دارد. تأمين مصالح معنوي، صيانت از محتواي دين، تعليم و تربيت، تشويق و هدايت جامعه به خوبي‏ها و پرهيز از بدي‏ها، بخشي از وظايف حكومت اسلامي است كه در فصل دوم بررسي شده است.

 

عنوان: گذاري بر چالش‏هاي دوران مدرن (با رهيافتي ديني)

دانش‏پژوه: عبدالرسول بيات / استاد راهنما: دكتر محمود خاتمي / استاد مشاور: دكتر محسن جوادي / سطح: كارشناسي ارشد / رشته: الهيات و معارف اسلامي / 199 ص / 1380.

 

جُستار حاضر از سه بخش تشكيل شده كه بخش نخست آن ريشه‏ها و نشانه‏هاي مدرنيته و پاره‏اي مباحث ديگر را بررسيده است. در بخش سوم با گذاري بر بحران‏ها و ديدگاه‏هاي اعتقادي از پست مدرنيسم و زمينه‏ها، مضامين و عرصه‏هاي آن ياد شده است. بخش سوم نگاهي ديني به مؤلفه‏هاي محوري مدرنيسم شامل: علم‏گرايي، عقل‏گرايي و انسان‏گرايي مي‏اندازد و در ادامه بحران انسان مدرن با خود، ديگري، طبيعت و خدا را مي‏كاود.

 

عنوان: نظريه آفرينش مدام و ارتباط آن با حركت جوهري

دانش‏پژوه: سعيد عليزاده / استاد راهنما: حجة‏الاسلام والمسلمين دكتر احمد بهشتي / استاد مشاور: آية الله فاضل گلپايگاني / سطح: كارشناسي ارشد / رشته: الهيات و معارف اسلامي / 222 ص / 1380.

 

اين پژوهش در چهار فصل و چندين بخش سامان يافته كه موضوع فصول و برخي بخش‏هايش به ترتيب از اين قرار است: شواهد قرآني و روايي بر آفرينش مدام، تاريخچه خلق مدام در جهان اسلام (خلق مدام نزد متكلمان، عرفا و فلاسفه)، حركت جوهري (اركان حركت، مقولات داراي حركت، حركت و فروع آن، مأخذ حركت و نتايج فلسفي حركت)، تفسير فلسفي خلق مدام بر اساس حركت جوهري و پيامدهاي آن.

 

عنوان: روند عرفي شدن در جهان عرب

دانش‏پژوه: حميدرضا شريعتمداري / استاد راهنما: دكتر محسن جوادي / استاد مشاور: دكتر سيدمحمد انتظام / سطح: كارشناسي ارشد / 119 ص / 1380.

 

عناوين فصل‏هاي هفت‏گانه اين كاوش عبارت‏اند از: تحليل لغوي و معناشناختي، عرفي گروي تاريخي و فلسفي، پيش‏زمينه تاريخي عرفي گروي در جهان عرب، مصلحان اسلامي، پيش‏گامان عرفي گروي، نگاهي به كتاب «الإسلام و اصول الحكم» اثر علي عبدالرزاق و عرفي گروي در ميان عرب‏هاي مصر.

 

پايان‏نامه‏هاي مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع)

عنوان: بررسي تطبيقي گرايش‏هاي علما در جنبش ملي شدن صنعت نفت

دانش‏پژوه: علي دستجردي / استاد راهنما: حجة‏الاسلام والمسلمين نجف لك‏زايي / استاد مشاور: جناب آقاي دكتر محمود ستوده/ سطح: كارشناسي / رشته: علوم سياسي / 109 ص / 1380.

 

پژوهش حاضر داراي يك مقدمه و چهار فصل است كه در فصل اول، تاريخچه نفت و جنبش ملي شدن صنعت نفت بررسي گرديده است. در فصل‏هاي دوم، سوم و چهارم آرا و عمل‏كرد آية اللّه‏ كاشاني، فدائيان اسلام، آية اللّه‏ بروجردي، امام خميني(ره) و ساير علما در نهضت ملي شدن صنعت نفت تشريح شده است.

 

عنوان: جايگاه مجلس شوراي اسلامي در ساختار قدرت سياسي جمهوري اسلامي ايران

دانش‏پژوه: محمدرضا موثق / استاد راهنما: حجة‏الاسلام والمسلمين دكتر منصور ميراحمدي / استاد مشاور: حجة‏الاسلام والمسلمين دكتر محمدجواد ارسطا/ سطح: كارشناسي / رشته: علوم سياسي / 185 ص / 1380.

 

تحقيق حاضر با تأكيد بر نقش مجلس شوراي اسلامي در قانون‏گذاري (در حوزه مباحات و منطقة الفراغ)، تدوين و تبيين احكام شرع و اجرايي كردن آن‏ها، نظارت بر مسؤولان و حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور، جايگاه مجلس را در ساختار سياسي جمهوري اسلامي بررسيده است.

 

عنوان: اصلاحات امام علي(ع) (مشكلات و راه حل‏ها)

دانش‏پژوه: محمود باقري / استاد راهنما: حجة‏الاسلام والمسلمين دكتر منصور ميراحمدي / استاد مشاور: حجة‏الاسلام والمسلمين نجف لك‏زايي/ سطح: كارشناسي / رشته: علوم سياسي / 92 ص / 1380.

 

اين پژوهش در پي آن است كه مهم‏ترين مشكلات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حكومت امام علي(ع) را بر شمرده و راه حل اصلاحي متناسب با هر مشكل را از جانب آن حضرت بنماياند. بر اساس اين تحقيق، هدف امام علي(ع) از اجراي اصلاحات، بازگرداندن جامعه به سنت و سيره رسول خدا(ص) و اجراي احكام الهي بود.

 

عنوان: روند ورود تركان به ايران و پيامدهاي آن از آغاز تا پايان سلجوقيان

دانش‏پژوه: معصومه اختياري / استاد راهنما: دكتر وهاب ولي / استاد مشاور: حجة‏الاسلام والمسلمين سيدمحمدرضا شريعتمداري / سطح: كارشناسي / رشته: تاريخ / 284 ص / 1380.

 

پژوهنده در اين كاوش، عوامل تسهيل ورود تركان را به مرزهاي اسلامي به ويژه ايران، چنين برمي‏شمرد: نفوذ اقوام ترك به مرزهاي ساساني (پيش از اسلام) و ماوراء النهر (پس از فتوحات مسلمانان)، تشديد مناسبات تجاري و مسلمان شدن ترك‏ها. وي با اشاره به اين كه ترك‏ها بازوي نظامي خلفاي عباسي و سامانيان بوده‏اند، اين امر را موجب به قدرت رسيدن تدريجي آنان دانسته و بحران‏هاي حاكميتِ ساسانيان را زمينه‏ساز قدرت و حاكميت ترك‏ها مي‏داند.

 

عنوان: بررسي رابطه محقق كركي با دولت صفويه

دانش‏پژوه: محمدباقر اختري / استاد راهنما: حجة‏الاسلام والمسلمين آل غفور / استاد مشاور: حجة‏الاسلام والمسلمين نجف لك‏زايي / سطح: كارشناسي / رشته: تاريخ / 88 ص / 1380.

 

اين پژوهش كه به دنبال بررسي نقش محقق كركي در دوره صفوي است، نخست نقش شاه‏اسماعيل و شاه طهماسب را در حفظ و گسترش شيعه بيان كرده، سپس زندگاني اين عالم بزرگ را شرح داده و در آخر مباني فقهي محقق كركي را درباره شاهان صفوي بررسي كرده است.

 

عنوان: بررسي سياست‏هاي مالي علي(ع) و مقايسه آن با خلفاي نخستين

دانش‏پژوه: يحيي كرامتي / استاد راهنما: جناب آقاي دكتر دادگر / استاد مشاور: جناب آقاي دكتر حضرتي / سطح: كارشناسي / رشته: تاريخ / 85 ص / 1380.

 

در اين تحقيق تلاش شده است با نگاهي اجمالي به شيوه اقتصادي حضرت علي(ع) پاره‏اي مباحث اين موضوع بررسي گردد كه به اين شرح است: اقتصاد و مفاهيم آن، ماليات و شرايط اخذ و هزينه كردن آن، ثروت و كار در سنت نبوي و علوي، بيت المال و حضرت علي(ع)، برخورد حضرت با مفاسد اقتصادي، چگونگي شكوفاندن اقتصاد و مقايسه شيوه اقتصادي حضرت با شيوه خلفا.

برچسب مطلب:
      نظرات: 0
مطالب مشابه
بخش نظرات
نام شما:*
ایمیل:
سوال:
پاسخ:*
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سازمان بسیج طلاب و روحانیون گلستان می باشد | طراحی و اجرا : سفارش دات نت